Meningitis

Her på siden samler jeg løbende de ting der handler om meningitis. Nederst på siden er der nogle relevante links.

Her er en beskrivelse af forløbet ifm. med, at jeg har haft viral meningitis, og ikke mindst følgevirkninger. I skrivende stund er det ca. 6 måneder siden, og jeg er fuldtidssygemeldt fra arbejde, hvilket jeg ikke i mine vildeste tanker havde forestillet mig.

Opdateret 2017-03-22 00:00:00 +0100

Forløbet

Jeg tager på arbejde en mandag, som jeg plejer og har en næsten normal arbejdsdag. Jeg føler mig lidt uoplagt og måske lidt langsom i nogle situationer, men ikke noget specielt atypisk (ville nogen sikkert sige… :-)

Tirsdag arbejder jeg hjemme sammen med en kollega, og bemærker i flere situationer at jeg decideret føler mig uskarp, og har sværere ved at løse nogle krævende problemstillinger.

De første tegn

Natten til onsdag sover jeg ret dårligt og vågner op med en træls hovedpine. Hovedpinen tager gradvis til i løbet af dagen og hen sidst på eftermiddagen er det så slemt at jeg ikke kan tænke på andet. Jeg er presset på det her tidspunkt og kan ikke tænke mere end 5-10 min. frem i tiden. Lige før aften bliver jeg undersøgt af en læge, som fatter mistanke om meningitis, og jeg bliver kørt til vagtlægen i Aarhus. Efter en undersøgelse ved lægevagten bliver jeg indlagt på skadestuen, med mistanke om meningitis. Der sker mange ting på kort tid, de næste ca. 24 timer, og jeg kan ikke helt redegøre for alle detaljer, men husker i grove træk forløbet.

På sygehuset

Der bliver iværksat en behandling med antibiotika, da det ikke kan bekræftes at om det er meningitis forårsaget af bakterier eller virus. Det er mit indtryk at lægerne havde en klar formodning om at det var en viral meningitis, men for at være sikker fik jeg fortaget en lumbalpunktur, udtaget blodprøver og fysiske- og kognitive undersøgelser. Senere bliver jeg overflyttet til afdelingen for infektionssygedomme på Skejby sygehus. Næste eftermiddag kommer der svar fra laboratoriet og det brkræftes at der er tale om en virus. Senere samme dag tager jeg hjem, da det ikke er mere sygehuset kan gøre.

Hjemme igen

De næste 7-10 dage er præget af kraftig hovedpine hele tiden og de indtryk jeg kan klare begrænser sig til at spise med familien i ca. 15 min. ad gangen. Så sammen med fruen beslutter vi at jeg bliver kørt op i vores sommerhus, hvor jeg kan få helt ro og ikke skal tage stilling til noget. De næste dage ligger jeg i sengen stort set hele tiden kun afbrudt af at spise, og nogle små gåture. Efter godt en uges tid sker der gradvis en ændring så jeg kan være oppe i længere tid ad gangen. Og efter ca. 1½ uge føler jeg er en form for “2. fase” som er markant anderledes ved at der ikke er konstant kraftig hovedpine.

“2. fase”

I denne “2. fase” kan jeg have nogle relative gode dage, hvis jeg tænker mig om og tager de rette forbehold. Hver dag kræver at jeg er meget opmærksom på de indtryk jeg får udefra og tilpasser herefter. Ca. 1.5 månede inde i forløbet tilbydes jeg at neurocentret i Aarhus kontakter mig for at mødes med en egoterapeut der kan hjælpe med at håndterer hverdagen. Ved de første møder deltager både min hustru og jeg hvilket, for os, er den rigtige beslutning da det i høj grad er en fælles problemstilling der skal løses. Det at jeg har nogle følgevirkninger efter meningitis påvirker hele familien, og i høj grad min hustru, da hun nu overtager alle planlægningsopgaver for alle i familien - inkl. mig. Godt tre måneder inde i forløbet har jeg efterhånden fået ret godt styr på at håndterer min situation.

Følgevirkninger

Status på hvordan det ser ud inden i mit hoved - ca. tre måneder inde i forløbet (ingen smiley her). færdigt puslespil

Her under er nogle følgevirkninger jeg skal tage hensyn til hver dag

Søvn

En af de ting der har en relativ stor indflydelse er at jeg generelt har en søvn der er dårligere nu. Jeg har stort fokus på søvnen, og jeg afprøver forskellige ting af for at søvnen skal blive bedre og bedre - fx: “sov godt te”, ørepropper, alene i sommerhus, læse skønlitteratur, meditation, motion og bevægelse i løbet af dagen. Jeg har om morgenen vurderet på min søvn og givet en score 1-10 og skrevet en kort kommentar, med det formål at kunne se hvordan jeg selv har vurderet min søvn. Og efter ca. en måned viser det sig at jeg sover bedre end jeg selv havde en opfattelse af.

Hukommelse

Jeg har fået nogle større udfordringer end før, med at flytte de ting jeg skal huske, fra korttidshukommelsen til langtidshukommelsen. Det betyder at jeg skal gribe det metodisk an og i højere grad anvende hjælpemiddler for at huske. Med teknik og metode kommer jeg langt med at huske det jeg skal huske. Her under kommer nogle af de teknikker og metoder jeg anvender for at huske.

  • Generelt gør jeg kun en ting af gangen, og gør så vidt muligt den ting færdig inden jeg fortsætter med næste opgave.
  • Så vidt det er muligt noterer jeg alt der skal huskes i Evernote - hvor det er muligt at gemme, tekst, lyd, video, klip fra hjemmesider, dokumenter, “fingertegninger” - altså stort set alt.
  • Til møder eller andre sammenkomster, hvor det ikke er muligt at noterer forsøger jeg at få lavet en aftale om at der fx bliver sendt et referat/email/SMS/kalenderindkaldelse til mig. Det betyder at jeg kan koncentrer mig om situationen uden at få de afbryd elser det giver at noterer undervejs.